Pyrrön suvun DNA- tutkimus

Pyrrön suvun perimän tutkiminen DNA:n avulla aloitettiin helmikuussa 2015, Family Tree DNA tutkimuslaitoksella. Tutkimuksia on tällä hetkellä kuuden (isälinjasta Y-DNA 4 henkilöä, äitilinjasta mtDNA 2 henkilöä) sukuseuran jäsen osalta. Kaikkien testattujen henkilöjen osalta saatu on DNA- tutkimukset valmistunut. Lisätietoa suvustamme saisimme jos isälinjasta tehtyjä tuloksia olisi enemmän.

Perinteisellä sukututkimuksella päästään ajassa taaksepäin parhaimmillaankin muutamia satoja vuosia, siitä taaksepäin on vain voitu esittää arvioita. Viime vuosina on tullut avuksi DNA-sukututkimus, jolloin päästään ajassa taaksepäin kymmeniä tuhansia vuosia.

Ihminen on nykykäsityksen mukaan kehittynyt Afrikassa. Ihminen kehittyi afrikkalaisista ihmisapinoista, Afrikassa ihmisen sukupuu erkani simpanssin sukupuusta seitsemän miljoonaa vuotta sitten, siellä syntyi ihmisen suku Homo 2,5 miljoonaa vuotta sitten, ja siellä kehittyi myös nykyihminen. Suomalaisten isälinjat N (N-M231 ja N-M232 ja I1 (I-M253. Kulkeutuminen näillä haploryhmillä Suomeen on eri reittejä pitkin. Raportissa on kuvattu myös jatkossa miten ed. mainitut N ja I- haploryhmät ovat levittäytyneet Euroopassa ja Suomessa.

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/ Ihmisen_evoluutio

Mies perii aina isältään 8 Y-kromosomin, joka hedelmöityshetkellä määrää lapsen sukupuolen. Jos isältä tulee Y-kromosomi, lapsesta tulee poika, jos X-kromosomi, lapsesta kehittyy tyttö. Y-kromosomi siirtyy aina isältä pojalle ja sen avulla voidaan seurata siten isälinjaa aina ”hamaan alkuun” asti.Vaikka suora isälinja on vain yksi sukulinjoista.

 Pyrröt kuuluvat haploryhmään I1 / I-Y50616 yhteistutkimus

PYRRÖN SUKUSEURAN DNA- YHTEISTUTKIMUS I-Y50616