Yhteystiedot

Get API key from Google and insert it to plugin properties to enable maps on your website.

Sukuseuran kolmas sukukokous 20.10.2018

 

Järjestettiin edellisen tapaan Lempäälässä mutta tällä kertaa Vaihmaalan Hovissa 20.10.2018

Sukuseuran neljänteen sukukokoukseen kokoontui pieni aktiivinen jäsenistö.

Kokouksen pääpaino oli kokousasioiden lisäksi kolme esitystä, tutustuttiin Riikka Piirosen esittelemänä geneettisen tutkimuksen (DNA) saloihin ja mikä on tilanne Pyrrön tilanne tutkimuksessa, onhan haploryhään sattunut yksi osuma joka on sama kuin minun omani (siitä lisää DNA:tutkimus sivulla).

 

Pekka Mononen, joka on kirjoittanut uuteen sukukirjaamme laajasti Ruskealan Kontiolahden Alalammen kylästä, kertoi meille tarkemmin tämän alueen sukumme asuinpaikoista.

 

Seppo pyrrö kertoi kesällä 2018 tehdystä kotiseutumatkasta luovutetun Karjalan alueelta Impilahdesta, Pitkästärannasta ja Sortavalasta.

Kokouksen päätökset:

 

Sukuseuran hallitus valitsi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (2018 – 2021)

Hallituksen puheenjohtajaksi Seppo Pyrrö.

Varapuheenjohtajaksi Jyri Pyrrö.

Kahdesta neljään, muuta jäsentä

Kokous päätti yksimielisesti että säännöistä poiketen hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kaksi (2) muuta jäsentä sukuseuran jäsenmäärän pienuuden takia.

Kokous valitsi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi hallituksen jäseniksi;

Pekka Mononen

Riku Pyrrö

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja talouden hoitajan.

Valitaan toiminnan tarkastaja ja vara toiminnantarkastaja:

Kokous päätti valita seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi toiminnantarkastajaksi, Anni Pyrrön

todetaan että nykykäytännön mukaan varatoiminnantarkastajaa ei tarvitse valita.

 

Sukuseuran seuraava sukukokous pidetään v. 2021

 

Sukuseuran sääntöjen muutos ehdotus:

 

MUUTOSEHDOTUS MUOTOON; 2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Pyrrön sukuseuran tarkoituksena on koota yhteen kaikki Pyrröjen sukuhaarat niin kotimaasta kuin luovutetun Karjalan alueelta. Seurata sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia sukujen perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta sukujen ja siihen liittyvien muiden sukujen jäsenten keskuudessa.

MUUTOSEHDOTUS MUOTOON; 4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi,

varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja kaksi muuta jäsentä.

MUUTOSEHDOTUS MUOTOON; 8 § Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä Huhti- lokakuun aikana.

Sukukokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen tekemät sääntömuutos ehdotukset PRH:lle hyväksyttäväksi.

 

Pidetyt sukukokoukset

 

Saarijärvi 2012                Lempäälä 2015                Lempäälä 2018                Zoom-Videokokous 2021